Profiel- en sectorkeuze
Welke profielen/sectoren volgen de examendeelnemers van 2017-2018?
Top 3 vmbo-b
Intersectoraal programma (94,7%)
Techniek (5,3%)
Top 3 vmbo-k
Intersectoraal programma (94,4%)
Techniek (2,8%)
Zorg en Welzijn (2,8%)
Top 3 vmbo-(g)t
vmbo-t (mavo) (75,0%)
Intersectoraal programma (25,0%)
Toelichting van de school
Vanaf schooljaar 2017/2018 volgen alle leerlingen in de bovenbouw van vmbo-basis en -kader en de leerlingen in de gemengde leerweg het profiel Dienstverlening en Producten.
Met dit profiel krijgen leerlingen een brede oriëntatie op allerlei beroepen. De keuzevakken binnen dit profiel geven ruimte voor een eigen invulling, bijvoorbeeld techniek.