Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 543 leerlingen.School: 254 leerlingen.
Toelichting van de school
We verwachten dat het aantal leerlingen in het komende schooljaar ongeveer gelijk zal blijven.