Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
We streven op onze dorpsschool naar onderwijs waar elk kind welkom is en mee kan doen. Samen met ouders en specialisten zoeken we naar manieren om te voldoen aan de (specifieke) ondersteuningsbehoeften van elk individueel kind. 
Zorg- of probleemkinderen bestaan op onze school niet. We zien het wel "onze zorg" als het ons niet voldoende af te stemmen op de behoeften die een kind heeft om tot ontwikkeling te komen. We gaan dan in de zorgprocedure over naar het volgende ondersteuningsniveau.