Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
Ouders en kinderen vinden de belangrijke resultaten in de individuele portfolio's en ontwikkelplannen. Het gaat dan om werk van het kind. Deze opbrengsten vertellen ons hoe het kind zich ontwikkelt. Dit is belangrijke informatie die we nodig hebben om behoeftes in kaart te brengen en leerdoelen te stellen.
Daarnaast nemen we twee keer per jaar een Cito-toets af bij elk kind: in januari en in juni.  De Cito-toetsen nemen wij af bij kinderen vanaf 6 jaar. Ze gaan over de onderwerpen rekenen-spelling-lezen en begrijpend lezen.
Met de toets bekijken we of het kind scoort zoals we dit op grond van de dagelijkse resultaten verwachten. D.m.v. het maken van trendanalyses kijken we hoe we het als onderbouw en bovenbouw en als school doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Waar nodig sturen we bij.
Cito-toetsen gaan uit van het gemiddelde. Op onze school gaan we uit van de groei van het individuele kind.Tijdens het portfolio gesprek kunnen ouders vragen om de Cito-resultaten. We bespreken de resultaten dan als onderdeel van de brede ontwikkeling van het kind.  
Ons streven hierbij is dat de Achthoek bij alle afgenomen toetsen: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spellen op of boven het landelijk gemiddelde scoort.