Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De scores van de afgelopen jaren op de AMN Eindtoets kunnen helaas niet met elkaar vergeleken worden. Dit komt omdat de AMN Eindtoets ervoor gekozen heeft een andere schaal te hanteren dan de jaren ervoor. In 2016-2017 was het landelijk gemiddelde: 490,9. In 2017-2018 was dat 400,08.
In de grafiek is te zien dat onze school in de afgelopen jaren (ruim) boven het landelijk gemiddelde scoort. 
Zie ook:
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/po/leerlingen-po/prestaties-eindtoets
http://downloads.amn.nl/Eindtoets/AMN_Eindtoets2018-algemeen_overzicht.pdf
Wat waren de gemiddelde scores op de AMN Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
Wat waren de gemiddelde scores op de AMN Eindtoets in eerdere jaren?
School: 416,4Inspectie-ondergrens: 388,0
 
School: 620,3Inspectie-ondergrens: 470,0
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 0-100% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
De gemiddelde score op de AMN Eindtoets is vanaf 2017-2018 niet te vergelijken met voorgaande jaren en staat daarom in een aparte grafiek.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
14
11
18
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
0 %
0 %
0 %
Score
Score
Score
537,7
14 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
620,3
8 meetellende toetsscores
AMN Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores ligt tussen 5 en 10. De gemiddelde score kan sterk beïnvloed zijn door uitschieters.
416,4
14 meetellende toetsscores
AMN Eindtoets