Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de AMN Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 416,4Inspectie-ondergrens: 388,0
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
De scores van de afgelopen jaren op de AMN Eindtoets kunnen helaas niet met elkaar vergeleken worden. Dit komt omdat de AMN Eindtoets ervoor gekozen heeft een andere schaal te hanteren dan de jaren ervoor. In 2016-2017 was het landelijk gemiddelde: 490,9. In 2017-2018 was dat 400,08.
In de grafiek is te zien dat onze school in de afgelopen jaren (ruim) boven het landelijk gemiddelde scoort. 
Zie ook:
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/po/leerlingen-po/prestaties-eindtoets
http://downloads.amn.nl/Eindtoets/AMN_Eindtoets2018-algemeen_overzicht.pdf