Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de eindtoets in de afgelopen jaren?

De ontvangen leerlinggegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school, waardoor deze indicator geen of onvolledige gegevens toont. Lees de toelichting van de school.
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.