Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Zelfstandigheid
Samenwerken
Dalton onderwijs
Reflectie
Verantwoordelijkheid
Wat is de missie/visie van de school?
In ons onderwijs streven we ernaar het beste uit elk kind te halen. En we willen dat de kinderen in de acht jaar dat ze op de Omnibus zitten zich ontwikkelen tot zelfstandige, leergierige en sociaal vaardige mensen. Ons motto is: "De Omnibus: een boeiende ontdekkingsreis met méér dan leren alleen".
De visie van deze boeiende reis start als je de Omnibus binnenstapt. Een reis die veilig en vertrouwd zal zijn, door duidelijke afspraken. Maar ook een reis naar zelfstandigheid, waarbij we samenwerken in een goede en prettige sfeer. Samenwerken is een kernwaarde in ons onderwijs, net als de vrijheid om soms een eigen weg te volgen. De kinderen leren hoe zij elkaar kunnen helpen en vertrouwen. Zij ontdekken wie ze zelf zijn, hoe zij zichzelf kunnen sturen en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leren en voor elkaar. We werken aan een brede persoonsontwikkeling om hen voor te bereiden op deelname aan de samenleving waarbij wij hen stimuleren om ‘fearless human beings’ te zijn.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
De Omnibus ontwikkelt zich continu verder binnen de Dalton principes. 
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
De Omnibus is een oecumenische basisschool. Wij willen het onderwijs op onze school vorm en inhoud geven vanuit onze christelijke identiteit, gebaseerd op de protestants-christelijke en katholieke geloofsopvattingen. Het christelijke karakter van de school komt tot uiting in de dagopening in de kring, door de bijbelvertellingen en spiegelverhalen die worden verteld, de liedjes die we zingen, het gebed en het vieren van de christelijke feesten. Naast de zichtbare uitingsvormen willen we bovenal dat onze identiteit herkenbaar is door de manier waarop we met elkaar omgaan. Vanuit de christelijke waarden en normen werken we met elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. En aan een school waar kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan en kinderen zich veilig en gezien weten. Wij volgen de leerlijn van Trefwoord, zie www.trefwoord.nl
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?