Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
De drie genoemde organisaties voor buitenschoolse opvang, zijn de organisaties waar wij het meest intensief mee samenwerken.