Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
De organisaties voor buitenschoolse opvang wij samenwerken zijn IKKY en Happy Kids. Zij vangen uw kind zowel voor als na schooltijd op. Wij hebben regelmatig overleg met hen en met kindercentrum IKKY organiseren wij ook bijeenkomsten.