Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Op de Buitenburcht sluiten we aan bij wat leerlingen nodig hebben. Dat geldt voor alle leerlingen.  We bieden extra uitdaging aan begaafde kinderen, maar ook extra ondersteuning als kinderen net iets meer tijd of uitleg nodig hebben. We volgen niet alleen het dyslexie protocol, we bieden dyslecten de gelegenheid om te werken met Kurzweil, speciale software waarmee digitale teksten worden voorgelezen. Kinderen krijgen op die manier teksten zowel visueel, als ook via het gehoor binnen. Om hier goed mee te werken worden de leerlingen en hun ouders getraind door een specialist. 
Begaafde kinderen in de bovenbouw groepen bieden we, naast extra uitdaging in de klas, ook de mogelijkheid deel te nemen aan zogenaamde talentlessen. De kinderen werken onder leiding van een leerkracht met elkaar aan meer complexe problemen en vraagstukken. Zie ook onder invulling van de onderwijstijd.
Externe begeleidingsmogelijkheden
In overleg met de leerkracht van uw kind en onze interne begeleider kan gekozen worden voor een externe behandeling of training. De IBer kan suggesties doen omtrent een mogelijke trainingen of behandeling, maar het is nadrukkelijk de keus van de ouders om die suggestie te volgen. Ouders kunnen ook de intern begeleider benaderen in het geval zij extra begeleiding zouden willen inzetten. De IB-er kan dan het contact tussen ouder en de begeleider in gang zetten of ouders doorverwijzen. 
Oké op School: Medewerkers van Oké op School verzorgen groepstrainingen voor kinderen van 4 tot 12 jaar op het gebied van het verbeteren van de concentratie of de sociale weerbaarheid.  Deze trainingen worden na schooltijd gegeven in de speelzaal van ons gebouw aan de Zonnebloemweg.  Het kan voorkomen dat andere leerlingen van scholen uit de buurt ook deelnemen aan de trainingen.  De trainingen worden betaald vanuit de gemeente Almere.
Dyslexie onderzoek en behandeling: Medewerkers van de IJsselgroep kunnen op school, onder schooltijd een dyslexie onderzoek en dyslexie begeleiding verzorgen.  Dit vindt uitsluitend in overleg en met toestemming van de ouders plaats. Het is nader te bepalen of dit onderzoek en de behandeling vergoed wordt.
VVE Thuis: Tijdens maandelijkse bijeenkomsten op school bespreekt een welzijnsmedewerker van de Schoor activiteiten die u thuis met uw kind kunt doen op het gebied van taal. De activiteiten sluiten aan bij het thema waar in de kleuterklassen aan wordt gewerkt. De medewerker geeft bij deze bijeenkomst uitleg over mogelijke activiteiten en u kunt er ook met andere aanwezige ouders over praten. Mocht u hiervoor interesse hebben, dan kunt u dit aangeven bij Carla Maas (intern begeleider van de Buitenburcht) c.maas@buitenburcht.nl
Logopedie : De Buitenburcht werkt samen met de Praatmaat groep die logopedie verzorgd. Als school kunnen wij ouders het advies geven logopedie te starten voor hun kind. De ouders regelen via de huisarts een verwijsbrief die zij vervolgens aan de logopedist geven.  Na een intakegesprek kan de logopedie starten.  
Intraverte: In de speelzaal tussen de Lettertuin en de Buitenburcht is elke woensdag Intraverte aanwezig. Deze instantie helpt kinderen bij het aanleren van functies zoals organiseren en plannen van hun werk. In samenspraak met de ouders kunnen we ouders adviseren een traject bij Intraverte op te starten.  
Playing for succes : Playing for succes steekt in op het betekenisvol leren en werken in een groepsverband. Wij kunnen samen met ouders besluiten een leerling aan te melden voor Playing for succes. Playing for succes kan plaatsvinden bij de Kenmphaan, de schouwburg of Almere City. Dit is afhankelijk van de interesse van de leerling.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Dyslexiespecialist
10
Gedragsspecialist
8
Intern begeleider
9
Onderwijsassistent
10
Rekenspecialist
6
Specialist hoogbegaafdheid
6