Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Op De Buitenburcht werken we met bevoegde leerkrachten, die zich voortdurend willen ontwikkelen en zich bijscholen om optimaal te kunnen aansluiten bij wat de leerlingen nodig hebben.