Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Directie en management team: Jenneke Kester is directeur van de school en eindverantwoordelijk. Zij stuurt de onderwijsontwikkelingen aan en bewaakt voortgang en kwaliteit van onderwijs. Tineke Cruiming en Kim van Westrop zijn respectievelijk adjunct-directeur en leerteamleider; zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. 
Leerteamleiders : Op de Buitenburcht zijn er 2 leerteamleiders. Tineke Cruiming is leerteamleider van de groepen 1 tot en met 4 en Kim van Westrop van de groepen 5 tot en met 8. Vanuit deze rol begeleiden zij leerkrachten.  Zij coachen hen bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen en methoden. Tevens leggen zij lesbezoeken af en geven zij de leerkrachten feedback. Daarnaast kunnen zij, indien gewenst, aansluiten bij gesprekken tussen leerkrachten en ouders om mee te denken vanuit een breder perspectief.
Leerkrachten : Iedere week verzorgen ongeveer 25 leerkrachten op de Buitenburcht het onderwijs voor uw kinderen. Veel collega’s werken als duo samen in één groep. Ons streven is dat er maximaal twee leerkrachten per week voor de groep staan. In geval van ziekte lukt dat helaas niet altijd. Daarnaast werkt er ook een vakleerkracht gym op de Buitenburcht. Hij is wekelijks 3 dagen aanwezig.
Leerkrachtondersteuner/onderwijsassistent: Op onze school is er elke dag ondersteuning aanwezig. De ondersteuner en assistenten bieden ondersteuning aan alle leerkrachten bij de uitvoering van hun werk. Ook zult u hen regelmatig tegenkomen als vervanger bij ziekte.
Interne begeleiding (IB): Onze interne begeleider, Carla Maas, coördineert alles op het gebied van zorg en extra ondersteuning. Zij denkt met leerkrachten mee als er zorg is of externe expertise ingeschakeld moet worden. Heeft u vragen rond de ontwikkeling van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. U kunt altijd terecht bij de leerkracht of bij onze interne begeleider.
Overige ondersteuning: Margreeth Drenth is administratrice. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig om al uw vragen te beantwoorden over de administratie en inschrijving van uw kind. Daarnaast is meester Amir, onze conciërge en schoonmaker, meerdere dagen onder schooltijd aanwezig. 
Studenten: De Buitenburcht is een opleidingsschool en begeleidt ieder schooljaar studenten van de Pabo en/of het ROC. De leerkracht treedt op als mentor en coach voor de studenten. Daarnaast zijn er soms Leraren In Opleiding (LIO) en zij-instromers binnen onze school werkzaam, die zelfstandig lesgeven aan een groep. LIO-ers zitten in hun laatste fase van de opleiding en moeten ervaring als leraar opdoen en alle daarbij behorende werkzaamheden uitvoeren. Zij worden vanuit de opleiding en onze school intensief begeleid. Naast de stage in de groep werken de studenten mee aan de onderwijsontwikkelingen binnen de school. Dorenda de Boer is schoolopleider en coördineert alle aangelegenheden die hiermee te maken hebben.
Beeldcoaching: Bij beeldcoaching worden een korte video-opname in de groep gemaakt met als doel leraren of studenten te begeleiden. Fragmenten van de opnamen worden door de begeleider met de leraar besproken om zo verbeterpunten te identificeren. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn en vernietigd worden na gebruik. De Buitenburcht heeft twee opgeleide beeldcoaches: Dorenda de Boer en Carla Maas.
Nascholing : Jaarlijks volgen onze teamleden meerdere cursussen en/of opleidingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De meeste trainingen dragen bij aan het realiseren van de speerpunten van de school. Ook tijdens onze studiedagen wordt gewerkt aan de deskundigheid van de leerkrachten.
Groepsindeling:  Momenteel hanteren wij een traditionele indeling (per leerjaar 2 groepen).  De groepsindeling op onze school kan echter wel wisselen. Dit heeft te maken met aantallen leerlingen en het financieel gezond houden van de school. Dit betekent dat er gedurende de schoolloopbaan van uw kind een kans bestaat dat we met combinatieklassen moeten werken, waardoor de klas van uw kind gesplitst kan worden en verdeeld wordt over andere groepen. De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar wordt zeer zorgvuldig gemaakt door de school, waarbij we rekening houden met de balans in de groepen. (Verhouding jongens-meisjes, aantallen leerlingen die meer nodig hebben, etc.) De groepsverdeling wordt aan het eind van het schooljaar aan alle ouders bekend gemaakt.