Profiel van de school
Welke kernwoorden passen bij de school?
Goede basis rekenen en taal
Leren vanuit thema's
Respect voor elkaar!
Uitdagend onderwijs
Extra voorzieningen dyslecten
Toelichting van de school
Op de Buitenburcht zijn alle kinderen welkom. We respecteren elkaar, helpen elkaar en vullen elkaar aan. Er wordt met name in de ochtenden veel tijd ingeruimd voor rekenen, spelling, taal, lezen en studievaardigheden Er heerst dan een rustige werksfeer.  We vinden het belangrijk dat leerlingen gemotiveerd blijven om te leren en het vermogen ontwikkelen om eigenaar te worden van hun leerproces (d.w.z. met de leerkracht samen leren bepalen waar ze aan moeten werken om een volgende stap te maken).  Door bij wereldverkenning thematisch te werken, bieden we veel ruimte voor eigen interesse en onderzoekend leren. Voor een beschrijving over het passend onderwijs en onderwijs aan kinderen die meer kunnen op De Buitenburcht verwijzen wij naar het school ondersteuningsprofiel.