Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
 
Toelichting van de school
Wij werken nauw samen met onze partner kinderopvang IKKY. Klik op de link om de site van deze organisatie te bezoeken. 
Ook met andere nabij gelegen kinderopvangcentra wordt samengewerkt, zoals met HAPPY KIDS.
Met deze organisaties is een warme overdracht, d.w.z. tijdens overleg worden kinderen besproken die van de peuteropvang naar groep 1 komen. Daarnaast hanteren wij peuter estafette, een digitaal instrument om relevante gegevens te kunnen uitwisselen tussen peuteropvang en De Buitenburcht.