Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
 
Toelichting van de school
In januari 2015 zal onze partner Klein Holland (www.kindercentrumkleinholland.nl) starten met een kinderdagverblijf binnen de school.  Daar zal een programma voor peuters worden gebruikt dat voldoet aan de eisen en aansluit bij onze methoden en aanpakken.