Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 84,8Inspectie-ondergrens: 78,8
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Resultaten 2017-2018
Dit jaar hebben wij in plaats van de CITO eindtoets de IEP eindtoets afgenomen.
De school scoorde wederom een uitstekende score, ruim boven het landelijk gemiddelde (zie de grafiek).