Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 83,6School: 83,6School: 84,8School: 83,6Inspectie-ondergrens: 79,0Inspectie-ondergrens: 78,8
Schoolscore
Schoolscore obv voorlopige cijfers
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Sinds schooljaar  2017-2018 wordt in plaats van de CITO eindtoets de IEP eindtoets afgenomen.
De school scoort reeds meerdere jaren uitstekende scores. Scores die ruim boven het landelijk gemiddelde liggen (zie de grafiek).