Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Wij vinden het van belang dat kinderen een advies krijgen dat recht doet aan hun talenten en capaciteiten. Kinderen werken aan het behalen van hun persoonlijke leerdoelen. Aan de hand van toetsgegevens bepalen de leerkrachten samen met de kinderen waar de leerlingen aan moeten/zullen werken om hun doelen te behalen. Op deze manier zijn de kinderen eigenaar van hun leerproces en zijn zij gemotiveerd om te leren. Wij werken bij een aantal vakken groepsdoorbroken; d.w.z. dat de leerlingen per leerjaar in niveaugroepen worden ingedeeld.  De ene leerkracht werkt met kinderen die de basisstof goed aankunnen en/of meer uitdaging nodig hebben.  De andere leerkracht die met kinderen de basisstof aankunnen en/of extra uitleg en oefening nodig hebben.  Wij hebben gemerkt dat door deze werkwijze een advies voor het vervolgonderwijs met regelmaat naar boven kan worden bijgesteld.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 10,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 19,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 17,9% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 17,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 2,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 2,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 12,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 24,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 20,4% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 38,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 5-10% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Deze informatie is eind van dit jaar beschikbaar.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 6,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 3,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 10,7% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 3,7% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 19,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 18,8% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 9,0% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 18,3% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 7,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 2,3% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 16,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 2,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 16,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 20,9% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 4,7% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 30,2% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 5-10% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,7% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,6% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar overig.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,0% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,0% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,3% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,3% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 30,2% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavohavohavohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwooverigoverigoverig
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 45,4% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 4,4% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.School: 66,7% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 37,7% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 18,5% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 40,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 10,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 14,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 71,4% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 14,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 1,0% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies kwam terecht op overig.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies kwam terecht op overig.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 21,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.Vergelijkingsgroep: 2,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 2,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo / vwo. School: 42,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 42,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo.School: 14,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo / vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 1,3% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 24,5% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 49,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 11,1% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 44,4% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 44,4% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo / vwo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 5,3% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 16,2% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.School: 50,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo.School: 50,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 70,4% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.