Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 10,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 19,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 17,9% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 17,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 2,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 2,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 12,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 24,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 20,4% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 38,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Toelichting van de school
Wij vinden het van belang dat kinderen een advies krijgen dat recht doet aan hun talenten en capaciteiten. Kinderen werken aan het behalen van hun persoonlijke leerdoelen. Aan de hand van toetsgegevens bepalen de leerkrachten samen met de kinderen waar de leerlingen aan moeten/zullen werken om hun doelen te behalen. Op deze manier zijn de kinderen eigenaar van hun leerproces en zijn zij gemotiveerd om te leren. Wij werken bij een aantal vakken groepsdoorbroken; d.w.z. dat de leerlingen per leerjaar in niveaugroepen worden ingedeeld.  De ene leerkracht werkt met kinderen die de basisstof goed aankunnen en/of meer uitdaging nodig hebben.  De andere leerkracht die met kinderen de basisstof aankunnen en/of extra uitleg en oefening nodig hebben.  Wij hebben gemerkt dat door deze werkwijze een advies voor het vervolgonderwijs met regelmaat naar boven kan worden bijgesteld.