Overstappers
Waar gaan de overstappers naartoe in 2017-2018?
BAO
SO
SBO
21 leerlingen
(4,9%)
<5 leerlingen
 
<5 leerlingen
 
Toelichting van de school
Het aantal leerlingen dat tussentijds onze school verlaat is laag. De meeste kinderen die naar een andere school gaan, zijn verhuisd naar een andere wijk of woonplaats. Een zeer klein aantal wordt, in overleg met de ouders, geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs. Daar wordt in kleinere groepen gewerkt en kan er beter aan de onderwijsbehoeften van die kinderen worden voldoen. 
De laatste jaren zijn wij 'populair'. Veel ouders met kleuters kiezen voor onze school, maar ook willen veel ouders een overstap maken, omdat zij menen dat wij bieden wat hun kind nodig heeft.