Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen.School: 378 leerlingen.
Toelichting van de school
De Buitenburcht heeft te maken met een leerlingendaling in de wijk. Desondanks is de afname in leerlingaantal gering te noemen. De meeste ouders uit de buurt kiezen De Buitenburcht als school voor hun kind.