Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
Groep 1 - 2
In de kleutergroepen wordt het lesaanbod geïntegreerd aangeboden in betekenisvolle thema’s 
Groep 3 – 8
Vanaf groep 3 naast een geïntegreerd lesaanbod ook gedeeltelijk cursorisch onderwijs gegeven. Hiermee bedoelen we dat de leerstof verdeeld is in afzonderlijke vakken en elk vak opgesplitst is in onderdelen die achtereenvolgens behandeld worden.