Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Wij besteden dagelijks aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit is continue proces. We werken hieraan door elkaar te leren kennen en te begrijpen, door te oefenen met sociale vaardigheden en kennis te krijgen van democratische principes in onze samenleving.
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Vanaf schooljaar 2016-2017 gebruiken wij het programma De Vreedzame School
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: WMK

Toelichting van de school
In een cyclus van vier jaar worden er achtereenvolgens een leerlingen-, leerkrachten-, oudervragenlijst en een sociale veiligheidslijst afgenomen.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Myriam Arntz (myriam.arntz@wingerd-bergharen.nl)
Mevr. Myriam Arntz (myriam.arntz@wingerd-bergharen.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?