Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
De kleutergroepen 1 en 2 worden altijd gecombineerd. Het is onze visie dat 4-jarigen hierdoor gemakkelijker kunnen wennen, omdat ze van de oudere kleuters veel kunnen leren. De ouders kleuters ontwikkelen hierdoor verantwoordelijkheidsgevoel.
De groepen 3 en 8 combineren we liever niet. In groep 3 wordt de basis gelegd voor het verdere leren  en in groep 8 staat de voorbereiding voor het Voortgezet Onderwijs centraal, maar soms is een combinatie niet te voorkomen. 
Een combinatiegroep heeft ook voordelen, kinderen leren zelfstandig te werken en omgaan met uitgestelde aandacht.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Bij verlof van leerkrachten wordt vervanging geregeld via de invalpool.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
 
Muziek
Spel en beweging / bewegingsonderwijs