Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1,3% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,5% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 19,6% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,0% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,9% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 5,7% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 3,8% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 12,3% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 20,6% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 20,3% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 36,1% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 7,0% van het personeel is 15-25 jaar.
Toelichting van de school
In de tabel is te zien dat de verdeling van de medewerkers per leeftijdscategorie op de Speelhoeve goed is.