Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 0,9% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 25,1% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 20,8% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,4% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 25,0% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 4,8% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 20,0% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 27,2% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 20,6% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 28,7% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 3,4% van het personeel is 15-25 jaar.
Toelichting van de school
In de tabel is te zien dat de verdeling van de medewerkers per leeftijdscategorie op de Speelhoeve goed is.