Schooladvies en plaatsing
Toelichting van de school
De grafiek maakt inzichtelijk hoe de onderwijspositie van leerlingen in het derde leerjaar zich verhoudt tot het advies voor het te volgen onderwijs dat door de basisschool gegeven is. In de grafiek is te zien dat de meerderheid van de leerlingen in het derde leerjaar onderwijs volgt op het niveau dat geadviseerd was door de basisschool. 
Zitten de leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 10,8% (let op: <5) van de leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 10,8% (let op: <5) van de leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 78,4% van de leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 5,7% (let op: <5) van de leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 22,6% van de leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 71,7% van de leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 13,0% van de leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 87,0% van de leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling. Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-(g)t havo vwo.
Alleen leerlingen die in leerjaar één en twee op deze school zaten, worden in deze grafieken weergegeven.
    
Zitten de vmbo-(g)t leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
 
Zitten de havo leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
 
    
Vergelijkingsgroep: 75,4% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.Vergelijkingsgroep: 5,9% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.Vergelijkingsgroep: 18,7% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 78,4% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 10,8% (let op: <5) van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 10,8% (let op: <5) van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
Vergelijkingsgroep: 61,0% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.Vergelijkingsgroep: 30,9% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.Vergelijkingsgroep: 8,1% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 71,7% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 22,6% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 5,7% (let op: <5) van de havo leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
    
Zitten de vwo leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
   
    
Vergelijkingsgroep: 64,0% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.Vergelijkingsgroep: 36,0% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 87,0% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 13,0% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Vergelijkingsgroep