Schoolkosten
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
TTO vwo/gym: € 577,00TTO havo: € 577,00vwo: € 172,00havo: € 172,00vmbo-(g)t: € 172,00
Toelichting van de school
Voor bepaalde kosten vragen wij ouders om een bijdrage. Over de hoogte van die bijdragen overleggen we elk jaar met de medezeggenschapsraad. Ook laten we achteraf zien waar we het geld aan hebben uitgegeven.
Voor meer informatie over de ouderbijdrage kunt u de bijlage raadplegen.