Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen.School: 967 leerlingen.
Toelichting van de school
Het totaal aantal leerlingen is al jaren stabiel rond de 1.200. Ongeveer 1.000 leerlingen volgen regulier onderwijs. Hiervan neemt de atheneum/gymnasium en het tweetalige VWO (met MYP-programma) het grootste gedeelte voor zijn rekening, gevolgd door de Havo. Onze Mavo richt zich op de kleinschaligheid en de doorstroming naar de Havo (tussentijds of bij het behalen van het diploma). Op de International School volgen ongeveer 200 leerlingen onderwijs.