Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De Mattheusschool neemt jaarlijks de cito eindtoets af.
In het schooljaar2017 - 2018 behaalde groep 8 een eindscore van 535,6
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 542,0School: 542,0School: 537,1School: 536,2School: 536,2School: 542,0School: 536,2Inspectie-ondergrens: 534,8Inspectie-ondergrens: 534,9Inspectie-ondergrens: 535,1
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met % gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018 (voorlopige cijfers)
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
7
14
11
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
2 %
3 %
3 %
Score
Score
Geen score beschikbaar
537,1
7 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores ligt tussen 5 en 10. De gemiddelde score kan sterk beïnvloed zijn door uitschieters.
542,0
12 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets