Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Toelichting van de school
Na drie jaar voortgezet onderwijs bevindt 95 % van de leerlingen van de Mattheusschool zich op op het geadviseerde niveau