Schoolkosten
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
vmbo: € 133,50
Toelichting van de school
Vrijwillige ouderbijdrage vanwege bijzondere voorzieningen (kluisjes, pasjes) en activiteiten (werkweken, excursies).