Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
 
Aandacht en Betrokkenheid
Veiligheid en Geborgenheid
Leren voor nu en later
Respect en Zelfrespect
Maatwerk en Zelfredzaamheid
Toelichting van de school
Leren voor nu en later Leerlingen worden in samenwerking met bedrijven en instellingen goed voorbereid op hun toekomstige plek in de samenleving.
Veiligheid en geborgenheid Bij ons op school creëren we met elkaar, leerlingen en teamleden een sfeer van veiligheid en geborgenheid

Aandacht en betrokkenheid 
Vanuit betrokkenheid bij elkaar, leerlingen en teamleden, hebben we aandacht voor elkaar, als het goed gaat en als het minder goed gaat.

Respect en zelfrespect 
Door te luisteren naar elkaar, door waardering te tonen en te laten zien dat de ander waardevol is, versterken we het gevoel van respect voor jezelf en de ander.

Zelfredzaamheid en Maatwerk
Op onze school werken we met de leerlingen aan het vergroten van hun zelfredzaamheid en het versterken van hun zelfverantwoordelijkheid, zodat ze in staat zijn nu en later zelf sturing te kunnen geven aan hun leven.
In ons onderwijs spelen we in op de verschillen in aanleg en interesses tussen leerlingen en vertalen dat in individuele ontwikkelingstrajecten.