Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 181 leerlingen.School: 141 leerlingen.
Toelichting van de school
Naar verwachting zal het leerlingenaantal de komende jaren licht dalen.