Schooltijden en opvang
Toelichting van de school
Wij hebben twee gebouwen. Om het halen en brengen voor ouders/verzorgers gemakkelijker te maken, verschillen de begin- en eindtijden van de locaties. De genoemde schooltijden zijn van de hoofdlocatie (De Klif). Op de Dependance beginnen en eindigen we 10 minuten later.
Op beide locaties hebben we een inloop in de ochtend van 15 minuten.
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
-
 
08:30
12:00
 
13:00
15:00
 
-
 
Dinsdag
-
 
08:30
12:00
 
13:00
15:00
 
-
 
Woensdag
-
 
08:30
12:15
 
-
-
 
-
 
Donderdag
-
 
08:30
12:00
 
13:00
15:00
 
-
 
Vrijdag
-
 
08:30
12:00
 
13:00
15:00
 
-
De groepen 1-2 gaan alleen de ochtend naar school.
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Traditionele schooltijden
middagpauze, één of meerdere middagen per week vrij
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
In en buiten het schoolgebouw
Ja
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
In het schoolgebouw
Ja
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
In en buiten het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Ja
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2019-2020?
Vakantie
Van
Tot en met
Herfstvakantie
12-10-2019
20-10-2019
Kerstvakantie
21-12-2019
05-01-2020
Voorjaarsvakantie
22-02-2020
01-03-2020
2e Paasdag
13-04-2020
 
Meivakantie
25-04-2020
10-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020
22-05-2020
2e Pinksterdag
01-06-2020
 
Zomervakantie
11-07-2020
23-08-2020
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
groepen 3-8
zie website
Toelichting bij dit onderwerp
Het gymrooster van de groepen 3 t/m 8 staat op onze website. www.oversteek.nl
Welke spreekuren zijn er op de school?
Spreekuur
Dag(en)
Tijd(en)
Maatschappelijk werk en GGD
Woensdagmorgen in de Klif
8.30 - 9.00
Toelichting bij dit onderwerp
Ouders/ verzorgers kunnen altijd een afspraak maken met de leerkracht voor een gesprek. Het initiatief kan ook van de leerkracht komen. Er zijn drie vaste gespreksmomenten per jaar. Aan het begin van het schooljaar vinden er kennismakingsgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken vertelt u als ouder(s) over uw kind en maakt u kennis met de leerkracht(en). Het tweede en derde gesprek zijn naar aanleiding van het rapport. Dit laatste gesprek is facultatief.
Bent u op zoek naar een school voor uw kind?
Een aantal keer per jaar organiseren we een informatieavond voor nieuwe ouders/ verzorgers. Hier vertellen we over het onderwijs op OBS De Oversteek en krijgt u een eerste indruk van de school. De week na de informatieavond kunt u de school in bedrijf zien tijdens een rondleiding. De data van deze informatieavonden kunt u vinden op onze website
www.oversteek.nl