Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Op OBS De Oversteek zijn er 29 groepen; vijf groepen 1-2, drie groepen 3, vijf groepen 4 en van alle groepen 5 t/m 8 zijn er vier groepen. De groepen zijn verdeeld over twee locaties. Op de hoofdlocatie (De Klif) zitten 15 groepen en op de dependance 14 groepen. 
OBS De Oversteek werkt met een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. Tot de onderbouw behoren de groepen 1 en 2, tot de middenbouw de groepen 3 t/m 5. Tot de bovenbouw behoren de groepen 6 t/m 8. Deze bouwen worden geleid door bouwcoördinatoren.
Het zorgteam op OBS De Oversteek bestaat uit vier intern begeleiders voor de onder-, midden- en bovenbouw en een passend onderwijs ondersteuner.
Op OBS De Oversteek werken we met een School Management Team, het SMT. Het SMT bestaat uit de bouwcoördinatoren, de directeur en de twee adjunct directeuren. De intern begeleiders maken, indien inhoudelijk wenselijk, onderdeel uit van het SMT.