Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de kinderen en de kwaliteit van de school worden halverwege het schooljaar en op het einde van het schooljaar de tussenresultaten van het Cito leerlingvolgsysteem geanalyseerd. Op basis van deze analyse worden er, indien nodig, verdere en diepere analyses gemaakt. 
Leerkrachten analyseren de toetsgegevens van hun eigen groep. Deze analyses worden verwerkt in groepsplannen.
Analyses op schoolniveau worden met het team gedeeld en besproken. Het SMT (school managementteam) formuleert, in samenwerking met het team, verbeterpunten. Deze worden opgenomen in de jaarplanning en/ of het schoolplan.
De analyses met mogelijke verbeterpunten krijgen op groepsniveau een vervolg tijdens de groepsbesprekingen.