Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Oog en oor hebben voor elkaar
Autonomie en eigenaarschap
Verantwoordelijkheid voelen
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Op OBS De Oversteek werken we met De Vreedzame School.
De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
* op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
* op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
* constructief conflicten op te lossen
* verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
* open te staan voor verschillen tussen mensen.

We willen niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook het positieve sociale en morele klimaat in de school behouden, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.