Onderwijstijd
Toelichting van de school
De weergegeven uren per vakgebied gelden als richtlijn. Per groep kunnen de onderwijsbehoeften van de leerlingen verschillen, waardoor er verschillen per groep per periode kunnen zijn. Uitgangspunt is dat de kernvakken (rekenen, taal, lezen) zo veel mogelijk gedurende de ochtend worden gegeven. Het didactisch principe dat wordt gevolgd is het ADI-model (Activerende Directe Instructiemodel). Binnen dit model worden de instructie en verwerking aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Cognitief zeer sterke leerlingen krijgen daarnaast een extra aanbod. Zij krijgen buiten de klas 1.5 uur instructie en begeleiding. Vanuit deze Verrijking buiten de groep krijgen zij opdrachten mee naar hun eigen groep. Om deze opdrachten te kunnen maken, wordt de reguliere lesstof aangepast.
Toelichting op de urentabel:
Onder Taal verstaan wij ook Spelling.
Elk leerjaar (groep 3-8) heeft 1 uur en 15 minuten pauze in de week; 15 minuten per dag.
Levensbeschouwing geven wij vorm middels projecten rondom de Jaarfeesten.
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
6 uur
  
5 uur
  
4 uur
  
4 uur
  
3 uur
  
3 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
1 uur
  
1 uur
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
 
15 min
  
15 min
  
15 min
  
15 min
  
15 min
  
15 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
             
45 min
  
45 min
 
 
Zelfstandig Werken
 
  
  
  
  
  
 
 
3 uur
  
4 uur
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 45 min
  
4 u 45 min
 
 
De Vreedzame School
 
  
  
  
  
  
 
 
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Begrijpend lezen
 
  
  
  
  
  
 
       
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
 
                    
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
Voorbereidend rekenen
 
  
 
 
3 u 30 min
  
3 u 30 min
 
 
Voorbereidend taal
 
  
 
 
3 u 30 min
  
3 u 30 min
 
 
Ontwikkelingsmaterialen
 
  
 
 
3 u 30 min
  
3 u 30 min
 
 
Motorische ontwikkeling
 
  
 
 
6 u 30 min
  
6 uur
 
 
Creatieve ontwikkeling
 
  
 
 
2 u 45 min
  
2 u 45 min
 
 
De Vreedzame School
 
  
 
 
2 uur
  
2 uur
 
 
Voorbereidend schrijven
 
  
 
 
30 min
  
1 uur
 
 
Zintuigelijke ontwikkeling
 
  
 
 
45 min
  
45 min
 
        
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Gymlokaal
Computerlokaal
Theaterzaal
Muzieklokaal