Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
De weergegeven uren per vakgebied gelden als richtlijn. Per groep kunnen de onderwijsbehoeften van de leerlingen verschillen, waardoor er verschillen per groep per periode kunnen zijn. Uitgangspunt is dat de kernvakken (rekenen, taal, lezen) zo veel mogelijk gedurende de ochtend worden gegeven. Het didactisch principe dat wordt gevolgd is het ADI-model. Binnen dit model worden de instructie en verwerking aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Cognitief zeer sterke leerlingen krijgen een extra aanbod. Zij krijgen buiten de klas 1.5 uur instructie en begeleiding. Vanuit deze Verrijking buiten de groep krijgen zij opdrachten mee naar hun eigen groep. Om deze opdrachten te kunnen maken, wordt de reguliere lesstof aangepast.
Toelichting op de urentabel:
Onder Taal verstaan wij ook Spelling.
Elk leerjaar (groep 3-8) heeft 1 uur en 15 minuten pauze in de week.
Levensbeschouwing geven wij vorm middels projecten rondom de Jaarfeesten.