Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Op OBS De Oversteek gebruiken wij het anti-pestprogramma "Werken aan sociale veiligheid" van De Vreedzame school.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: WMK

Toelichting van de school
Eén keer in de twee jaar nemen wij vragenlijsten af die de veiligheid meten van ouders/ verzorgers en personeel. Kinderen bevragen we elk jaar. De vragenlijsten zijn gevalideerd en komen uit de WMK (Werken met Kwaliteitskaarten van Cees Bos)
De laatste afname bij kinderen was in februari 2019.
Enkele opmerkingen van de leerlingen:
"Ik ben erg blij met mijn juf"
"Ik wil vaker ontspannen"
"Top school"
"Ik voel me zeker veilig op school"
"Ik ben blij dat ik op deze school zit, ik kan goed met anderen opschieten"
"Er zijn best bazige meiden in mijn klas, maar mijn meester treedt goed op"
"De school zorgt er goed voor dat ik me veilig voel"
De samenvattingen van rapporten zijn in te zien op www.scholenopdekaart.nl
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Janssen (anti-pestcoordinator@oversteek.nl)
Dhr. Nauta (vertrouwenspersoon@oversteek.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?