Oudertevredenheid
Toelichting van de school
In schooljaar 2018-2019 (februari 2019) is er een oudertevredenheidsenquête afgenomen. Helaas is er sprake van een lage respons (32%). We zijn gematigd tevreden met de waardering die we van deze ouders/ verzorgers krijgen. Natuurlijk streven we naar een nog hogere waardering. De uitslag is hieronder te bekijken.
Hoe tevreden zijn ouders over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden: