Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Op OBS De Oversteek hanteren we de Route8 toets als eindtoets. Alle groep 8 kinderen bij ons op school maken deze toets. 
Onze eindscore van 2017-2018 valt ruim binnen de door de inspectie gestelde norm. Ten opzichte van 2016-2017 zijn onze resultaten wederom licht verbeterd.
Wanneer de score van onze eindtoets wordt omgezet naar een advies dan stroomt, puur op basis van de Route8 toets, 63% van onze leerlingen uit naar HAVO/ VWO. Landelijke ligt dit percentage op 41%.
We zijn tevreden met het resultaat, maar blijven kijken hoe we ons onderwijs kunnen optimaliseren.
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren?
School: 214,6School: 214,6School: 214,4School: 214,4School: 210,5School: 214,6School: 214,4Inspectie-ondergrens: 205,7Inspectie-ondergrens: 202,6Inspectie-ondergrens: 203,0
 
School: 536,5School: 536,5School: 536,0School: 536,0School: 536,5School: 536,0Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 535,2
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 0-100% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
125
131
110
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
0 %
1 %
1 %
Score
Score
Score
210,5
124 meetellende toetsscores
ROUTE 8
 
214,4
131 meetellende toetsscores
ROUTE 8
De school kiest ervoor om een aantal (<5) leerlingen in de gemiddelde score mee te tellen. Deze leerlingen zijn kort in Nederland (< 4 jr), kort op school (< 2 jr), zeer moeilijk lerend of hebben een VSO- of PrO-advies.
214,6
108 meetellende toetsscores
ROUTE 8