Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
School: 214,7School: 214,7School: 214,6School: 214,6School: 214,4School: 214,4School: 210,5School: 214,7School: 214,6School: 214,4Inspectie-ondergrens: 205,7Inspectie-ondergrens: 205,7Inspectie-ondergrens: 202,6Inspectie-ondergrens: 203,0
Schoolscore
Schoolscore obv voorlopige cijfers
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Op OBS De Oversteek hanteren we de Route8 toets als eindtoets. Alle groep 8 kinderen bij ons op school maken deze toets. 
Onze eindscore van 2018-2019 valt ruim binnen de door de inspectie gestelde norm.
Wanneer de score van onze eindtoets wordt omgezet naar een advies dan stroomt, puur op basis van de Route8 toets, 63% van onze leerlingen uit naar HAVO/ VWO. Landelijke ligt dit percentage op 41%.
We zijn tevreden met het resultaat, maar blijven kijken hoe we ons onderwijs kunnen optimaliseren.