Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
School: 214,6School: 214,6School: 214,4School: 214,4School: 210,5School: 214,6School: 214,4Inspectie-ondergrens: 205,7Inspectie-ondergrens: 202,6Inspectie-ondergrens: 203,0
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Op OBS De Oversteek hanteren we de Route8 toets als eindtoets. Alle groep 8 kinderen bij ons op school maken deze toets. 
Onze eindscore van 2017-2018 valt ruim binnen de door de inspectie gestelde norm. Ten opzichte van 2016-2017 zijn onze resultaten wederom licht verbeterd.
Wanneer de score van onze eindtoets wordt omgezet naar een advies dan stroomt, puur op basis van de Route8 toets, 63% van onze leerlingen uit naar HAVO/ VWO. Landelijke ligt dit percentage op 41%.
We zijn tevreden met het resultaat, maar blijven kijken hoe we ons onderwijs kunnen optimaliseren.