Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 4,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 2,7% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 8,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 3,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 18,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 19,5% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 10,4% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 0,9% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 0,9% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 2,8% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 6,5% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 12,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 10,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 13,9% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 25,9% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 26,9% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Toelichting van de school
De schooladviezen die door het team van OBS De Oversteek geformuleerd worden, vertonen al vele jaren hetzelfde beeld. We zijn trots op het feit dat we goed in staat zijn leerlingen uit te laten stromen op het voor hen passende niveau. Uit de terugkoppeling van de VO scholen blijkt nl. dat onze adviezen consistent zijn: ruim 90% van de leerlingen blijkt de opleiding op het door ons geadviseerde niveau af te ronden.