Waardering Inspectie
Toelichting van de school
Op haar website geeft de inspectie de volgende samenvatting:
OBS De Oversteek heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs op De Oversteek in Nijmegen is voldoende. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport: