Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 214,5 leerlingen.School: 767 leerlingen.
Toelichting van de school
Openbare basisschool De Oversteek is een grote school. Onze ervaring is dat het voor kinderen weinig uitmaakt: zij hebben hun leerkracht, hun klas en de vertrouwde gezichten van hun eigen verdieping. En met zo'n 4 groepen per leerjaar beschikken onze leerkrachten onderling over veel kennis en ervaring.
Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem; elk kind zit in zijn of haar eigen klas, met eigen, vaste en vertrouwde leerkracht(en).
Daarnaast hebben wij een goed ontwikkelde zorgstructuur op school, waardoor wij kinderen de zorg en de aandacht kunnen bieden die ze nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Binnen en buiten de klas.
Onze school staat in De Waalsprong. De Waalsprong is een wijk in beweging. Na een periode van grote groei stabiliseert de wijk zich momenteel. Hierdoor is er minder instroom in de kleutergroepen.