Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
Overblijven(tussenschoolse opvang)
Het overblijven op onze school wordt georganiseerd door HOPPAS kinderopvang. Het overblijven vindt in principe plaats in het Verlaat.
De kosten voor het overblijven bedragen €2,80. De financiële afhandeling van het overblijven zal geregeld worden door HOPPAS kinderopvang.  Informatie over dit gastouderbureau kunt u ook vinden op www.HOPPAS.nl.    
Voor-en naschoolse opvang
Als school zijn wij voor de buitenschoolse opvang ook een samenwerking aangegaan met HOPPAS kinderopvang. HOPPAS kent twee manieren van opvang. In de eerste plaats zijn er de gastouders, daarnaast is erook groepsopvang geregeld in ‘t Verlaat. Alle contacten m.b.t. de buitenschoolse opvang lopen via HOPPAS. U bent niet verplicht zich aan te sluiten bij HOPPAS kinderopvang. U mag ook zelf een andere manier van opvang regelen.