Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Op d’Uylenborch wordt veel aandacht besteed aan de zorg voor leerlingen.
Er wordt speciale aandacht besteed aan leerlingen met uitval op reken-, taal- en/of leesgebied. Voor deze leerlingen is er vier ochtenden per week een hulpklas.
Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong hebben wij een plusklas voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 en voor leerlingen uit groep 1 t/m 4 is er de Ontdekkersgroep.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
6
Klassenassistent
12
Remedial teacher
4
Specialist hoogbegaafdheid
1