Profiel van de school
Welke kernwoorden passen bij de school?
Acceptatie
Veiligheid
Aandacht
Respect
Geloof
Toelichting van de school
Onze missie is: 'd’Uylenborch, een veilig nest!’
De naam van onze school is afgeleid van 'uil'. De uil is het symbool voor wijsheid. Wij willen zo met onze leerlingen omgaan, dat zij hun talenten zo optimaal mogelijk gebruiken. Dat willen wij doen in een school waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Voor ons staat 'borch' voor burcht, een symbool van bescherming.  Binnen de muren van ons schoolgebouw draait het om de woorden:  aandacht, acceptatie, betrokkenheid, respect, vertrouwen, veiligheid en geloof.