Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Passend en huisnabij onderwijs wordt heel belangrijk gevonden op De Westbroek. Dat betekent dat onze leerkrachten goed zijn toegerust om onderwijs op maat te bieden. We hebben verschillende specialisten in huis. Ook proberen we in ons organisatiemodel zo veel mogelijk tegemoet te komen aan groeps- en individuele onderwijstrajecten. We verdelen de instructie voor de kernvakken (nederlandse taal, rekenen en wiskunde en begrijpend lezen) op drie niveau's. Elk niveau krijgt zo de specifieke aandacht die nodig is. Daarnaast besteden we op een aantal momenten in de week specifieke en individuele ondersteuning aan leerlingen die extra begeleding nodig hebben. De specialisten in de school worden hiervoor geraadpleegd. De hulp wordt zoveel mogelijk door de eigen leerkracht geboden.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Dyslexiespecialist
-
Gedragsspecialist
-
Intern begeleider
-
Specialist hoogbegaafdheid
-
Taalspecialist
-