Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Leren op eigen leertempo betekent dat kinderen sneller kunnen wanneer kan en extra aandacht krijgen wanneer nodig is. Dit realiseren we door de kinderen niet in te delen op leeftijd, maar op leerniveau. En wanneer een kind op een bepaald vakgebied klaar is met de groep 8 leerstof, dan kan het kind verder leren in het curriculum groep 9. 
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Bij kortdurend verlof vangen we intern de leerlingen op. Door de flexibele organisatiestructuur en de hoge mate van zelfstandigheid bij de leerlingen, hebben we in de afgelopen jaren geen vervangers van buitenaf hoeven vragen. Dit geeft de organisatie rust. Bij langdurig verzuim wordt wel een vervanger van buitenaf gezocht.