Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Leren op eigen leertempo betekent dat kinderen sneller kunnen wanneer kan en extra aandacht krijgen wanneer nodig is. Dit realiseren we door de kinderen niet in te delen op leeftijd, maar op leerniveau. En wanneer een kind op een bepaald vakgebied klaar is met de groep 8 leerstof, dan kan het kind verder leren in het curriculum groep 9.