Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
In de tabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd de school per week aan de verschillende vakken besteedt. In de onderbouw bedraagt de lessentabel 23.45 uur en voor de bovenbouw is dit 25.45 uur per week. Een gedeelte van de lestijd wordt bestaat aan het zelfstandig verwerken van de leerstof. Dit gebeurt door middel van een taakbrief. Hierop kan de leerling per week zien welke leerstof verwerkt moet worden. Zo wordt de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid bij de leerlingen gestimuleerd.
Per jaar ontvangt de onderbouw (groep 1-4) 930 uur les (minimumnorm inspectie is 880 uur), de bovenbouw (groep 5-8) ontvangt 1007 uur les (minimumnorm is 1000 uur).