Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Werken in ateliers
Eigen leertempo centraal
Gepersonaliseerd onderwijs
Curriculum groep 9
Begeleiding 15 lln per teamlid
Missie en visie
Missie 
De Westbroek biedt talentgericht onderwijs, gebaseerd op eigentijdse wetenschappelijke theorieën en praktische inzichten, gericht op de behoefte van het kind, vanuit een Christelijke identiteit.  
Visie 
Op De Westbroek staat het kind, in het onderwijs de leerling genoemd, centraal. Al ons handelen is er op gericht deze leerling goed onderwijs op eigen niveau te bieden en te begeleiden, zodat het zelfstandig en volledig toegerust midden in de samenleving komt te staan en gedegen wordt voorbereid op het vervolgonderwijs. Basisschool De Westbroek is een open christelijke basisschool met een hecht en enthousiast team van onderwijsprofessionals, die samen met de ouders het onderwijs en de opvoeding vorm geeft. We geven ons onderwijs vorm vanuit de vijf uitgangspunten: 
  1. Talentgericht en op maat, 
  2. Planmatig voorbereid vanuit leerdoelen, 
  3. Gebaseerd op moderne inzichten en theorieën, 
  4. Met een focus op het aanleren van 21st century learning skills, 
  5. Vanuit de onderwijsbehoefte van het kind.